HOME > Officers and Committee Members

Officers and Committee Members

Officers and Committee Members (JSH Executive Board)

President
Rakugi, Hiromi Osaka Univ.
Vice-President
Kario, Kazuomi Jichi Medical Univ.
Node, Koichi Saga Univ.
Board Members
Ishimitsu, Toshihiko Dokkyo Medical Univ.
Ichihara, Atsuhiro Tokyo Women's Medical Univ.
Itoh, Hiroshi Keio Univ.
Kai, Hisashi Kurume Univ. Medical Center
Kashihara, Naoki Kawasaki Medical School
Katsuya, Tomohiro Katsuya Clinic
Miura, Katsuyuki Shiga Univ. of Medical Science
Mukoyama, Masashi Kumamoto Univ.
Nakamura, Satoko Kansai Univ. of Welfare Sciences
Nishiyama, Akira Kagawa Univ.
Ohishi, Mitsuru Kagoshima Univ.
Ohya, Yusuke Univ. of the Ryukyus
Saito, Shigeyuki Sapporo Medical Univ.
Shibata, Hirotaka Oita Univ.
Shimosawa, Tatsuo International Univ. of Health and Welfare
Tamura, Kouichi Yokohama City Univ.
Toyoda, Kazunori National Cerebral and Cardiovascular Center
Treasurers
Ishida, Mari Hiroshima Univ.
Ito, Sadayoshi Tohoku Univ.
Kitamura, Kazuo Miyazaki Univ.
Yatabe, Takashi Yatabe & Momii Law Office (External)

Hypertension Research

Page TOP