HOME > Officers and Committee Members

Officers and Committee Members

Officers and Committee Members (JSH Executive Board)

President
Ito, Sadayoshi Tohoku Univ.
Vice-President
Ohya, Yusuke Ryukyu Univ.
Board Members
Ishimitsu, Toshihiko Dokkyo Medical Univ.
Ichihara, Atsuhiro Tokyo Women's Medical Univ.
Itoh, Hiroshi Keio Univ.
Ito, Masaaki Mie Univ.
Ohishi, Mitsuru Kagoshima Univ.
Ohkubo, Takayoshi Teikyo Univ.
Kai, Hisashi Kurume Univ. Medical Center
Kashihara, Naoki Kawasaki Medical School
Kario, Kazuomi Jichi Medical Univ.
Saito, Shigeyuki Sapporo Medical Univ.
Tsuchihashi, Takuya Steel Memorial Yawata Hosp.
Nakamura, Satoko Kansai Univ. of Welfare Sciences
Nishiyama, Akira Kagawa Univ.
Node, Koichi Saga Univ.
Hasebe, Naoyuki Asahikawa Medical Univ.
Higaki, Jitsuo Ehime Univ.
Miura, Katsuyuki Shiga Univ. of Medical Science
Rakugi, Hiromi Osaka Univ.
Treasurers
Tamura, Koichi Yokohama City Univ.
Kawano, Yuhei Teikyo Univ.
Yatabe, Takashi Yatabe & Momii Law Office (External)

Hypertension Research

Page TOP